12 Eylül 2008 Cuma

Merhamet avcıları iş başında...

Geçenlerde Metro istasyonunun bankında "Merhamet Avcıları İş başında" manşetli bir broşür gördüm, aldım ve yol boyunca okudum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Zabıta Daire Başkanlığı tarafından başlattığı "Toplum destekli zabıta projesi" ve "Dilencilikle Mücadele Çalışması" imiş.
İçerisindekiler şöyle;
Sizi sömürmelerine izin vermeyin...
Duygusal bir toplumuz biz. Nerede bir yoksul görsek, yüreğimiz cız eder. Özellikle sokakta dilenen yaşlıları, çocuklu bayanları, sakatları boş çevirmeyiz. Oysa onlar, sadece duygu istirmacılarıdır... Alın teri dökmeden geçinmeyi tercih ederler. Gerçek ihtiyaç sahiplerine başta belediyeler olmak üzere hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları yardımcı oluyor. Dilenciler ise gerçek ihtiyaç sahibi değil, dilenmeyi rant aracı olarak kullanırlar... Siz, dilencilerin sizi kullanarak para kazanmasına izin vermeyin...

Çocuk dilendirmenin hapis cezası var...

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 229. Madde:

1- Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2- Bu suçun üçüncü derece dahil kan veyha kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
3- Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması
hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Dilenciliği ancak siz önleyebilirsiniz...

Belediye Zabıtası tarafından dilencilere kanunların verdiği yetkilere dayanarak en fazla 62 YTL para ceza uygulanabiliyor. (5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu' n 33. Maddesi). Bu ceza ise, onları dilenmekten alıkoymuyor. Dilencileri ancak sizin bilinçli yaklaşımınız caydırabilir. Bunun için dilencilerin sizi sömürmesine izin vermeyin. "Toplum Destekli Zabıta Projesi" çerçevesinde yapılan çalışmalara yardımcı olun! Unutmayın ki, siz dilencilere para verdiğiniz sürece onlar da dilenmeye devam edecektir.

Bir dilenci günde (en az) 200 YTL kazanıyor...

Günümüz şartlarında çalışan bir insan ayda ortalama 600 YTL kazanbilmektedir. Günlüğü yaklaşık 20 YTL' ye gelir. Oysa bir dilencinin günlüğü 200 YTL' den fazladır. İstatistikler ve araştırmalar gösteriyor ki; sizin duygularınızı sömürenler, sizden daha fazla kazanıyorlar ve daha rahat yaşıyorlar... Dilencilerin oyunlarına alet olmayın, çocuklarınızın nafakalarını dilencilere vermeyin...

Örgütlü dilenciliğe ve duygu istismarcısı dilencilere geçit vermeyin... Dilencilerle mücadelede belediye zabıtasına yardımcı olun...


Yukarıda Broşürde yazılanları okudunuz. Vikipedi* ve ekşi sözlük* te Dilencilik.

Bu yazıyı yazmadan bir akşam önce Şişli meydanında yerde yatan ihtiyar bir amca vardı, etrafında ise meraklı kişiler. Yerde yatan ihtiyar amca güya o sırada kalp spazmı geçiriyor ve cebinde hiç parası yok etrafındaki kişilerin yardım çabasını görmeliydiniz biz gerçekten çok merhametli ve duygusal bir toplumuz orada daha fazla durmak istemedim. Eminim ki milletimiz o durumda olaydan bihaber bi şekilde cebindekinin yarısını vermiştir...
Bu yazı bilinçlendirmek üzere yazıldı...